Forfattere 
Alle forfattere oplyses med navn, titel (evt. tilhørsforhold) og e-mail ved fremsendelse af artiklen. Der bedes ligeledes medsendt vellignende portrætfotos til artiklen. 
 

Omfang
Kommentar: op til 2.000 tegn inkl. mellemrum
Debat: op til 3.500 tegn inkl. mellemrum
Artikel: op til 7.600 tegn inkl. mellemrum.


Illustrationer
Medsend gerne fotos eller andre relevante illustrationer. Vær opmærksom på ophavsret.
 

Form
Vi er fra vores akademiske uddannelse vant til at skrive artikler efter den skabelon, som videnskabelige artikler har: formål, materiale, metode etc. Denne opsætning appellerer generelt ikke til folks læselyst.

Derfor anbefaler vi, at man anvender en mere journalistisk metode til opbygning af artiklerne og begynder med hovedbudskabet, som uddybes længere fremme i artiklen.

 1. Overskrift: Skal have blikfang og beskrive temaet.
   
 2. Underoverskrift: Uddyber overskriften, således at læseren bliver klar over artiklens indhold.
   
 3. Indledning: Her beskrives kort og letlæseligt, hvad artiklen drejer sig om, og de væsentligste pointer trækkes op. En eventuel konklusion hører til her.
   
 4. Diskussion og refleksion over artiklens hovedkonklusioner.
   
 5. Uddybning af artiklen: Eventuelle detaljer vedrørende artiklen beskrives her. Man kan uddybe artiklens indhold i relation til anden viden på området, andre samarbejdspartnere, etc.
   
 6. Andet: Eventuelle indskud, væsentlige oplysninger eller supplerende data anbringes helst i bokse.
   
 7. Litteraturhenvisninger: Medtages sædvanligvis ikke, med mindre de er helt centrale for artiklen. I stedet henvises til forfatteren (e-mailadresse) af artiklen, der kan fremsende relevant litteraturliste.
   

RedaktørerneDSAM
Stockholmsgade 55, st.
2100 København Ø
T: 7070 7431
E: practicus@dsam.dk

udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris