Tidsskriftet Practicus er medlemsblad for Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab.
Det udkommer 5 gange om året og sendes til alle medlemmerne, som en del af deres kontingent. Derudover bliver det sendt til pressen, en del politikere og andre interesserede.

Practicus beskæftiger sig med emner indenfor DSAM's virkefelter, nemlig forskning, uddannelse på alle niveauer, kvalitetsudvikling og internationale kontakter. Derudover er det et debatblad, hvor alle facetter af livet i lægepraksis bliver diskuteret.

Redaktionen består af ansvarshavende chefredaktør Bo Christensen, FYAM-redaktør Daniel Faust Nathansen samt redaktionssekretær Annette Gehrs.
Anne-Kathrine Skoven fra Johnsen Offset A/S i Grenå forestår layout og trykning af Practicus.
Ønsker om annoncetegning kan ske til Tina Sperling, DG Media, se annoncering.

Indlæg modtages gerne, og kan sendes til:
DSAM - Practicus
Stockholmsgade 55, st.
2100 København Ø

Practicus@dsam.dk

Artikelskrivning til PracticusDSAM
Stockholmsgade 55, st.
2100 København Ø
T: 7070 7431
E: practicus@dsam.dk

udviklet af bestilhjemmeside.dk - hjemmeside pris